>

Ūkio subjektų priežiūra

Geriamojo vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas Prūdiškių kaime

Dėl atsiskaitymų už suvartotą vandenį ir nuotekas

Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, reguliavimo apskaitos sistemos aprašo patvirtinimo bei infrastruktūros naudojimo

Geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo sutarties pavyzdys

Vandens vartotojų ir abonentų apklausų analizės ataskaita

Tiekiamojo geriamojo vandens programinės priežiūros planas 2023 m.

 

Skundų, prašymų teikimas

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Savo pastabas, pasiūlymus ir skundus galite mums siųsti

El. paštu [email protected] arba pateikti atvykus į Prūdiškių socialinės globos namus.

Taip pat pateikiame ginčus ir skundus nagrinėjančias institucijas:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius
www.vvtat.lt

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Verkių g. 25C-1, 08223 Vilnius
www.regula.lt

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Siesikų g. 19, 07170 Vilnius
www.vmvt.lt

 

Prūdiškių socialinės globos namų teikiamų geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatyto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-05-19 nutarimu Nr. O3e-660 „Dėl Prūdiškių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ Plačiau skaityti galite čia.

NUO 2023-07-01 dienos  Prūdiškių socialinės globos namų tiekiamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos

Paslauga

Daugiabučiai namai

Individualūs namai

Individualūs namai

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba vandens suvartojimo normas)

2,05 Eur/m³

2,05 Eur/m³

0,97 Eur/m³

be nuotekų tvarkymo

Už apskaitos prietaisą  per mėnesį

1,86 Eur/mėn.

0,97 Eur/mėn.

0,97 Eur/mėn.

 

VIDUTINIO SUVARTOJAMO GERIAMOJO VANDENS KIEKIO GYVENTOJAMS SKAIČIAVIMAS

K = (P : V) : 12, kur

K – vidutinis Prūdiškių socialinės globos namų vartotojų suvartojamo vandens kiekis, kub.   m. / gyventojui;
P – Prūdiškių socialinės globos namų veiklos teritorijoje patiekto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus, kub. m.;
V – iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklos teritorijoje centralizuotai  geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius, vnt.

2,61 = (2691 : 86) : 12

Esant papildomiems klausimams prašome kreiptis Įstaigos darbo laiku nuo 7.30 iki 16 valandos.

 

Vandens naudojimas per 2021 m.

Išgavimas - 18115 m3;
Pardavimas - 3124 m3;
Gyventojų skaičius – 96;
Vartotojų bute gyvenančių asmenų skaičius – 2,23 asmenys;
Nuo 2022 m. vasario 1 d. Prūdiškių socialinės globos namų viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje gyventojui suvartojamo geriamojo vandens kiekis – 2,71 m per mėnesį.

Vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos:
Vandens naudojimo apskaitos metinė 2021 m. ataskaita

 

Vandens naudojimas per 2020 m.

Išgavimas - 19330 m³
Pardavimas - 2691 m³
Vartotojų suvartoto geriamojo vandens kiekis - 2691 m³
Vartotojų bute vidutinis gyvenančių asmens skaičius - 2,15 asm. bute
Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis - 2,61 m³  asm. per mėn.
Gyventojų skaičius - 86.

Nuo 2021 m. vasario 1 d. Prūdiškių socialinės globos namų viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis – 2,61 kub. m. gyventojui per mėnesį.

 

1. Metinės veiklos ataskaitos

Požeminio geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita (2023 m.)

Požeminio geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita (2022 m.)

Požeminio geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita (2021 m.)

Požeminio geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita (2020 m.)

Požeminio geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita (2019 m.)

Požeminio geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita (2018 m.)

 

1.1. Metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys

Metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys 2022

Metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys 2021

Metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys 2020

Metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys 2019

Metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys 2018

 

2. Vandens kokybė

Geriamojo vandens mikrobiologiniai ir (ar) toksiniai (cheminiai) rodikliai įvertinami atliekant laboratorinius tyrimus kas ketvirtį. Laboratorinius tyrimus atlieka Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mikrobiologinių tyrimų skyrius.

Geriamojo vandens tyrimų protokolai III-IV ketvirtis 2023 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolai I-II ketvirtis 2023 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolas I ketvirtis 2022 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolas II ketvirtis 2022 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolas III ketvirtis 2022 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolas IV ketvirtis 2022 m.

Tyrimų protokolas geriamojo vandens iš gręžinio 2022 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolas dėl legionelių skaičiaus 2022 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolai 2021 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolai 2020 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolai 2019 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolai 2018 m.

Požeminių vandens išteklių hidrogeologinė ataskaita 2018 m.

 

3. Nuotekų tvarkymas:

Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė 2023 m. ataskaita

Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė 2022 m. ataskaita

Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė 2021 m. ataskaita

Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė 2020 m. ataskaita

Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė 2019 m. ataskaita

Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė 2018 m. ataskaita

 

4. Vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos:

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2023 m. ataskaita

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2022 m. ataskaita

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2021 m. ataskaita

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2020 m. ataskaita

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2019 m. ataskaita

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2018 m. ataskaita

 

Atnaujinimo data: 2024-02-21