>

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Prūdiškių socialinės globos namų personalo specealistė – Vaida Ivanovienė, tel. 8 5 249 3496 el.p. [email protected]

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

 

Skundus dėl Prūdiškių socialinės globos namų veiksmų, susijusių su viešųjų ir privačių interesų pažeidimais galima pateikti:

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA, Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius, Tel.: (8 5) 212 4396, El. p.: [email protected]

 

Atnaujinimo data: 2023-10-31