>

Lėšos veiklai viešinti

2023 m. Prūdiškių  socialinės globos namai viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams lėšų nemokėjo.

Detalesnę informaciją galite rasti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) https://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-informavimo-politika/viesosios-informacijos-rengeju-ir-skleideju-informacine-sistema-virsis/ 

Atnaujinimo data: 2023-12-12