>

Prūdiškių socialinės globos namai vadovaujasi 2023 m. direktoriaus patvirtintu Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašu.


Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas, techninės specifikacijos, pirkimų skelbimai, laimėję tiekėjų pasiūlymai, sudarytos sutartys ir jų pakeitimai, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos, viešųjų pirkimų ataskaitos, įvykdytos ar nutrauktos viešųjų pirkimų sutarties ataskaitos yra skelbiama CVP IS portale.

Planuojami viešieji pirkimai skelbiami viešųjų pirkimų portale CVPP (eviesiejipirkimai.lt)

 

Šiuo metu Prūdiškių socialinės globos namai rinkos konsultacijų nėra atlike. 

Šiuo metu Prūdiškių socialinės globos namai tokių priekių neturi. 

Atnaujinimo data: 2023-10-31