>

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 metai

2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023 sausio 1 d. - rugsėjo 30 d.

2023 m. II pusmečio finansinės būklės ataskaita

2023 m. I pusmečio finansinės būklės ataskaita

 

2022 metai

2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2022 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2022 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2022 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

 

2021 metai

2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2021 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2021 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2021 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

 

2020 metai

2020 m. finansinės būklės atskaita

2020 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2020 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2020 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

 

2019 metai

2019 m. metinė finansinės būklės ataskaita

2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2019 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2019 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2019 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

 

2018 metai

2018 m. finansinės būklės ataskaita

2018 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

 

2017 metai

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

 

Atnaujinimo data: 2024-02-29