>

PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBO TARYBA

Taryba veikia nuo 2022-09-02, išrinkta 3 metams. Protokolo Nr. DTP-01/01

Tarybos sudėtis:

 

Atnaujinimo data: 2023-12-05