>

Dažnai užduodami klausimai

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą

Informaciją apie laisvas vietas globos namuose galite sekti internetinėje Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėje, nuoroda į svetainę https://www.ndt.lt/laisvos-vietos-socialines-globos-istaigose/

Prūdiškių socialinės globos namuose apgyvendinami asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

 

Konsultavimasis su visuomene“ siūlau atsidarius skiltį įdėti tokią info:

Su visuomene konsultuojamasi vadovaujantis Viešųjų konsultacijų metodika ir jos taikymo gairėmis, skelbiamomis interneto svetainėje „Mano Vyriausybė“ https://lrv.lt, skyriuje „E.pilietis“.

 

„Atviri duomenys“ skiltyje siūlau įdėti tokį tekstuką jį atvertus (kadangi ši skiltis yra būtina pagal bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms tvarkos aprašą):

Prūdiškių socialinės globos namai neturi pakartotinai naudoti teikiamų skaitmeninių dokumentų rinkinių, esančių Lietuvos atvirų duomenų portale ar kitoje skaitmeninių dokumentų rinkiniams skelbti skirtoje informacinėje sistemoje, taip pat neturi dokumentų, kuriems taikomos specialiosios dokumentų pakartotinio naudojimo sąlygos, ir specialiosios jų pakartotinio naudojimo sąlygos.

Prūdiškių socialinės globos namuose teikiamos kompleksinės ilgalaikės socialinės globos paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, maitinimas, sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos, bendrosios praktikos slaugos ir kineziterapijos paslaugos, socialinis darbas, bendravimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinant, prausiantis ir kt., asmens higienos paslaugų organizavimas ir kitos reikalingos asmeniui pagal savarankiškumo lygį ir poreikius paslaugos, taip pat trumpalaikės globos bei laikino atokvėpio paslaugos.

Asmuo (jo globėjas, rūpintojas) pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį Prūdiškių socialinės globos namuose, raštu turėtų kreiptis į savo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos / rūpybos skyrių ir pateikti prašymą socialinėms paslaugoms gauti.

Prūdiškių socialinės globos namuose trumpalaikės socialinės globos paslaugos gali būti teikiamos iki 6 mėnesių per metus.

Prūdiškių socialinės globos namuose gali apsigyventi ir gauti socialinės globos paslaugas visų Lietuvos savivaldybių gyventojai.

Socialinės globos paslaugų kaina nustatoma kiekvieniems metams, ją rasti, galite čia: https://prudiskiusgn.lrv.lt/lt/paslaugos/paslaugu-kainos/

Dėl šalyje paskelbto karantino Prūdiškių socialinės globos namai buvo priversti reaguoti į susiklosčiusią situaciją ir maitinimo paslaugas organizuoti kitaip nei įprasta. Norėtume akcentuoti, kad gyventojų maitinimas organizuojamas taip, kad atitiktų fiziologinius kiekvieno konkretaus asmens poreikius, atsižvelgiame į gyventojų pageidavimus dėl norimų patiekalų, sudarome galimybę pasirinkti iš kelių patiekalų variantų. Laikomės griežtų higienos reikalavimų tiek gaminant maistą, tiek patiekiant jį gyventojams. Darbuotojai, ruošiantys maistą, aprūpinti visomis reikiamomis apsaugos priemonėmis. Taikome griežtus reikalavimus valgyklos patalpų valymui ir dezinfekcijai, esame aprūpinti profesionaliomis valymo ir dezinfekavimo priemonėmis, moderniomis dezinfekcinėmis lempomis.

Gyventojai valgo savo gyvenamuosiuose kambariuose, o nesant tokiai galimybei – valgykloje (suskirstyti nedidelėmis grupėmis pagal gyvenamuosius aukštus). Kiekviena grupė turi savo valgymo laiką. Prieš valgį visi gyventojai kruopščiai atlieka  rankų higienos procedūrą (jei reikia, padeda darbuotojas).