>

 

1.1. Sustiprintas įstaigos kibernetinis atsparumas, organizuojant praktinius ir teorinius mokymus.

2.1. Užtikrintas finansų valdymo veiklos efektyvumas pasiekiant teigiamą įstaigos finansinės veiklos rezultatą;

2.2. LEAN valdymo sistemos sertifikavimas;

2.3. Įgyvendinti projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, biokuro) panaudojimas„Prūdiškių socialinės globos namuose“

 

3.1. Atliktas gaisro prevencijos patikrinimas įstaigoje pasitelkiant išorės ekspertus (patikrinti visi pastatai, įranga ir sistemos, siekiant nustatyti potencialias gaisro rizikos zonas ir problemas, identifikavus- imtasi priemonių juos pašalinti;

3.2. Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti  įstaigos darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui algoritmai, evakuaciniai planai;

3.3. Organizuoti mokymai darbuotojams apie gaisro prevenciją, pirmosios pagalbos suteikimą, evakuacijos procedūras ar pratybas, siekiant patikrinti darbuotojų pasiruošimą gaisro atvejui.

4.1. Užtikrinti asmenų gavusių institucinę ilgalaikę socialinę globą, kurie nutolusiose, nesiribojančiose ir su įstaiga nesusijusiose bendruomenėse apsigyveno apsaugotame būste, savarankiško gyvenimo namuose ar grupinio gyvenimo namuose

Atnaujinimo data: 2024-03-21