>

Atviri duomenys

Prūdiškių socialinės globos namai neturi pakartotinai naudoti teikiamų skaitmeninių dokumentų rinkinių, esančių Lietuvos atvirų duomenų portale ar kitoje skaitmeninių dokumentų rinkiniams skelbti skirtoje informacinėje sistemoje, taip pat neturi dokumentų, kuriems taikomos specialiosios dokumentų pakartotinio naudojimo sąlygos, ir specialiosios jų pakartotinio naudojimo sąlygos.

Atnaujinimo data: 2023-10-26